Novorozenec s rizikem hypoglykémie:

Symptomy

          třes, zvýšená dráždivost, špatné pití, hypotonie, hypotermie,

závažné – tachypnoe, letargie, apnoe, bradykardie, křeče, kóma

Definice hypoglykémie:

   glykémie < 2,6 mmol/l

(fyziologický pokles  během 1. -2. hodiny života kolem 1,7 mmol/l)

Screening glykémie

mezi 2.-3. hodinou života

symptomatičtí ihned

·        zajisti časné přiložení během první hodiny života

·        není li – možné kojení či  hmotnost < 2500g podej CMM

·        zajisti teplotní komfort, skin to skin

Léčba a další kontrola glykémií:

a)      < 1,4 mmol/l a <2,2 mmol/l se symptomy

1.      bolus 10% glukózy v dávce 2 ml/kg

2.      dále infuze 10% glukózy začni 72 ml/kg (5 mg/kg/min.)

3.      dokrm CMM

4.      kontrolní glykémie do 1.hodiny od začátku léčby

                                                        i.          glykémie < 1,5 mmol/l -  zvyš přísun cukrů 7..10..15 mg/kg/min     

                                   (zvyš koncentraci nikoliv objem)  

                                                                                    - kontrola za 1 hodninu

                                                      ii.          glykémie  1,5 – 2,4 mmol/l  - frekventní strava

                                                    - kontrola 30 minut po jídle za 2-3 hodiny  

                                                     iii.          glykémie 2,5 – 3,0 mmol/l  - kontrola za 6 hodin nalačno

                                                     iv.          glykémie > 3,0 - uprav rychlost infuze

              

b)     1,4–2,4 mmol/l 

1.   frekventní strava CMM

2.   kontrola 30 minut po jídle za 2-3 hodiny 

3.   je – li při  kontrole hypoglykémie možné zvážit i.v. terapii

c)      2,5 – 3,0 mmol/l

1.      kojení, není – li možné dokrm CMM

2.      kontrola za 6 hodin na lačno

d)     >3,0 mmol/l

1.  hypotrof  kontrola za 6, 12, 24 hodin nalačno

2.  hypertrof, děti matky s DM,  kontrola za 6, 12  hodin nalačno

3.  hmotnost  < 2500g, nezralost < 37 g.t  kontrola za 6 hodin nalačno

4.  hypoxie kontroly není třeba

Při hypoglykémii kontroly ukončit po dvou po sobě jdoucích glykémiích nad 3,0 mmol/l.

U hypotrofů ukončit vyšetření glykémií nejdříve ve 48. hodině života!!!

 

Další možnost léčby

             po 24. hodině života možné zvážit zavedení Fantomaltu (5g na 100 ml MM)

             při těžké prolongované hypoglykémii při plné léčbě zvaž hydrokortizon, glukagon, diazoxid,               

             oktreotid   

Cílové hodnoty glykémii

             do 24. hodiny života glykémie > 2,5 mmol/l

             24. – 48. hodina života glykémie > 2,8 mmol/l

             po 48. hodině života glykémie  > 3,3 mmol/l

CAVE

při nadměrné léčbě při hypoglykémii riziko zpětné hypoglykémie aktivací inzulinu ( glykémie > 4,2 mmol/l je hyperglykémie – platí hlavně pro infuzní terapii)

Další vyšetření během terapie

             při hypoglykémii pod 2,5 mmol/l po 48. hodině života – inzulin, kortizol, RF

             při prolongované těžké hypoglykémii – k. mléčná, volné MK,   

             AMK, OK v moči, ketony v moči, hydroxybutyrát      

 
Test lačnění ( PES)

Při hypoglykémiích po 48 hodinách před dimisí proveď test lačnění (6 - 8 hodin), glykémie nalačno > 3,3 mmol/l