Prezentácia ešte nie je nainštalovaná.


Prezentácia bude funkčná v priebehu súťaže
v závislosti od časových možností vedúceho súťaže.