Šlemr Jakub - Vozábal David • 2nd round private score card
pair number: 1 • MP:257 • score:59.49% •  round rank: 3


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3= S 140  13 81 Svoboda Otakar - Zajíček Bohumír
2 NSNS2+1 E   1400 0
3 EWNS3NT+1 S 430  9 56
4 AllNS3NT+3 S 690  15 94 Karlík Petr - Olmer Adam
5 NSNS3NT= N 600  9 56
6 EWNS4-1 E 100  11 69
7 AllNS3NT+1 S 630  14 88 Netuka Jiří - Jiránek Josef
8 noneNS3NT+2 N 460  14 88
9 EWNS6= E   14306 38
10 AllNS6= S 1370  16 100 Bahníková Eva - Bahník Petr
11 noneNS5x-4 W 800  16 100
12 NSNS3NT+1 W   4304 25
13 AllNS3NT+2 S 660  10 62 Jabornický Pavel - Kubšovský Ludvík
14 noneNS4= E   42011 69
15 NSNS3x-2 E 300  10 62
16 EWNS2+2 N 130  10 62 Nulíček Vladimír - Grgurić Matea
17 noneNS3NT-1 S   508 50
18 NSNS1NT+2 S 150  15 94
19 EWEW3-1 W 100  16 100 Chuchút Josef - Kabourková Alena
20 AllEW3NT+1 E   63015 94
21 NSEW3+1 N 130  6 38
22 EWEW1NT+1 S 120  4 25 Vondřich Vladimír - Vrkoč Petr
23 AllEW3-1 N   1005 31
24 noneEW1NT+4 W   2102 12
25 EWEW4= E   6208 50 Medlín Aleš - Volhejn Vít
26 AllEW4+1 W   6509 56
27 noneEW3NT+1 S 430  1 6


round result complete result